You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

HAKKIMIZDA

Şirketimizin kurucusu Erhan Bolat.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Üniversite yıllarında ve mezuniyet sonrasında basketbol ile profesyonel düzeyde ilgilenmiş, daha sonra 1996‘da sanayi sektörüne özel bakım kimyasalları tedarik eden bir şirkette yöneticilik yapmıştır. İş hayatında edindiği deneyimlerden yararlanarak TransOfis’ i kurmuştur ve 2012 yılından beri “Profesyonel Site Yönetimi” sektöründe faaliyet göstermektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Erhan Bolat, Mülkiyeliler Birliği ve Türkiye Finans Derneği üyesidir.

TAM PROFESYONEL YÖNETİM.
Kat Mülkiyeti Kanunu’ na göre tüm hukuki ve idari sorumluluğun ve yetkinin bizde olduğu yönetim şeklidir. Bu sistemde, her türlü hukuki ve idari işler, iş güvenliği, personel işleri, muhasebe işleri, banka hesabı ve para harcama yetkisi, operasyonel hizmetler gibi her türlü konuda tüm sorumluluk bizde olup, aynen sitede oturan bir kat maliki gibi genel kurul veya temsilciler kurulunun verdiği yetki ile siteyi yönetiriz.

YÖNETİM ASİSTANLIĞI
Tüm hukuki ve idari sorumluluğun, site maliklerinden oluşan bir üst yönetim kurulunda veya kişide olduğu sitelerde; muhasebe, sayaç okuma ve paylaştırma, aidat toplama ve takibi, personel işlemleri, genel kurul çağrısı, rapor hazırlama ve hukuki işlemler konularında yönetim kurulu veya yöneticinin sözleşmeyle asistanlığını yaparız.

Vizyonumuz ve Misyonumuz

Vizyonumuz
21. yüzyılda şehirler değişiyor. 20. yüzyılın temel yerleşim birimleri olan apartmanlar yerlerini sitelere bırakıyor, her yeni site eskilerden daha büyük oluyor. Artık birkaç dükkân ve büronun oluşturduğu yeni iş hanları kurulmazken yüzlerce işyeri ve ofisi barındıran AVM ve plazalar çoğalıyor. Ortak yönetsel sorunların her geçen gün bizi daha fazla meşgul ettiği bu sürecin doğal bir sonucu olarak; güncel mevzuatı ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyebilen profesyonel bir yönetim birimiyle işbirliği yapmaya duyulan ihtiyaç hızla artıyor. Eskiden apartman sakinlerinden herhangi biri geçici bir süreyle de olsa yöneticilik yapabiliyordu, yeni dönemde bu işin ustalarına devredilmesi gerekiyor.

Misyonumuz
Şirketimiz 24 saatini site ve AVM’lerdeki yönetim sorunlarının çözümlerine ayırır;

  • Mevzuat değişikliklerini sürekli izler,
  • Site ve çarşı yönetsel ihtiyaçlarını tespit etmek için teknikler oluşturur,
  • Site ve AVM’lerde yönetsel kararlar almak için optimum insan ilişkileri çerçevesinde özgün mekanizmalar kurar,
  • Bir yandan çıkabilecek sorunları saptayarak önlemler alacak, bir yandan da acil problemlere en hızlı çözümleri sunacak bir teşkilat yapısı kurar,
  • Değişen ihtiyaçlara göre iletişim ve sorun çözme teknolojilerini izler.
Bütün bunların sonucunda site ve AVM sakinlerinin üzerindeki yönetsel yükü en aza indirir.

TEMEL DEĞERİMİZ GÜVEN!

Değerler binamızı güven temeli üzerine inşa ettik!

İnsan ilişkilerinde saygı ve sevgi,

Şeffaflık, Dürüstlük, Güven

İş ilişkilerinde açıklık, dürüstlük ve karşılıklı güven,

Kapsayıcılık

Topluluğun ortak çıkarları ile farklı kişisel tercihler arasında dengeyi gözetmek.

Neden TransOfis?

Teklif İsteyin