You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yönetim Danışmanlığı

“Geçici bina yönetimi”ni kurarız.
Üstlenici firma inşaatı bitirdikten sonra daireleri ve işyerlerini sahiplerine teslim etmeye başlar. İşte tam bu sırada yönetimin de kurulması gerekir. Biz, TransOfis olarak bu aşamada yönetim hizmetini devir alarak “geçici bina yönetimi”ni oluşturabiliriz.

Kafanızdaki her soru için bizi arayabilirsiniz. Memnuniyetle aydınlatmaya hazırız.
Erhan Bolat, Şirket Müdürü

Mülk sakinleri açısından: bu aşamada komşular birbirlerini tanımazlar ve herkesin kendine ait işleri vardır. Bu yüzden binanın veya sitenin yönetim için hiç biri zaman ayıramaz ve yöneticilik işi ortada kalır. Geçici bina yönetimi hizmeti ile daire ve işyeri sahipleri büyük bir yükten kurtulmuş olurlar.

Yüklenici firma açısından: bina teslim aşamalarında resmen kendilerine ait olmayan yönetim sorumluluğunu üstlenmelerine gerek kalmaz ayrıca alıcılarla yaşanabilecek kimi sorunlar önlenmiş olur. Geçiş sürecinin sonunda üstlenici firma yönetim işlerini devredebilir.

MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİN...