You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

VİZYONUMUZ

21. yüzyılda şehirler değişiyor. 20. yüzyılın temel yerleşim birimleri olan apartmanlar yerlerini sitelere bırakıyor, her yeni site eskilerden daha büyük oluyor. Artık birkaç dükkân ve büronun oluşturduğu yeni iş hanları kurulmazken yüzlerce işyeri ve ofisi barındıran AVM ve plazalar çoğalıyor. Ortak yönetsel sorunların her geçen gün bizi daha fazla meşgul ettiği bu sürecin doğal bir sonucu olarak; güncel mevzuatı ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyebilen profesyonel bir yönetim birimiyle işbirliği yapmaya duyulan ihtiyaç hızla artıyor. Eskiden apartman sakinlerinden herhangi biri geçici bir süreyle de olsa yöneticilik yapabiliyordu, yeni dönemde bu işin ustalarına devredilmesi gerekiyor.MİSYONUMUZ

Şirketimiz 24 saatini site ve AVM’lerdeki yönetim sorunlarının çözümlerine ayırır;


  • Mevzuat değişikliklerini sürekli izler,
  • Site ve çarşı yönetsel ihtiyaçlarını tespit etmek için teknikler oluşturur,
  • Site ve AVM’lerde yönetsel kararlar almak için optimum insan ilişkileri çerçevesinde özgün mekanizmalar kurar,
  • Bir yandan çıkabilecek sorunları saptayarak önlemler alacak, bir yandan da acil problemlere en hızlı çözümleri sunacak bir teşkilat yapısı kurar,
  • Değişen ihtiyaçlara göre iletişim ve sorun çözme teknolojilerini izler.

Bütün bunların sonucunda site ve AVM sakinlerinin üzerindeki yönetsel yükü en aza indirir.

TEKLİF İSTE